27 Ocak 2010 Çarşamba

BİGA BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUYOR HAYIRLI OLSUN


HAYIRLI OLSUN.BİGA BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ KURULMA AŞAMASINA GELDİ.16 KURUCU ÜYE İLE ALTYAPI ÇALIŞMASINI TAMAMLAYIP EVRAKLARI TARIM BAKANLIĞINA GÖNDERDİLER.İBRAHİM SELÇUK TINMAZ VE MEHMET YALÇIN 'IN GAYRETLERİ SONUCU BİRLİK YAKIN ZAMANDA FAALİYETE GEÇECEKTİR.

12 Kasım 2009 Perşembe

YALÇIN ARICILIK BAL TİCARETİ SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ

GEZGİNCİ ARICILIK

Gezginci Arıcılık

İçerik Listesi
Gezginci Arıcılık
Alinabilecek Önlemler
Sayfa 1 - 2

ArıcılıkBir koloniden daha fazla ürün alabilmek ve bitkilerde tozlaşmayı sağlamak amacıyla kovanların bir yerden başka bir yere taşınmasına "gezginci" (seyyar) arıcılık denir. Arıcılık yapılan bölgede çiçeklenmesi kısa süren az sayıda ballı bitki varsa gezginci arıcılık yapıp kovanları nektar ve polen kaynakları yönünden zengin başka yerlere taşımak gerekir. Gezginci arıcılık sayesinde değişik zamanlarda değişik bitkilerden yararlanılarak daha çok ürün almak mümkün olur.
Kovanların taşınması ilkbahar sonu ve yaz başlangıcında sahil ve ovalardan yüksek yaylalara; yaz sonu ve sonbaharda ise çam ve sahil bölgelerine olur.

Gezginci Arıcılıkta Dikkat Edilecek Hususlar

Önceden gidilecek yerin bitki örtüsü, nektar ve polen zenginliği araştırılmalıdır. Konaklama yeri, rüzgar almayan ve sel yataklarının dışında olmalıdır. Konaklama yeri olarak; tepelerin güney-doğu yamaçları, zirai mücadele ilaçlaması yapılmayan ve ana yoldan uzak yerler tercih edilmelidir.

Gezginci arıcılık yapılacak bölge bulaşıcı ve yayılıcı arı hastalık ve zararlılarından ari olmalıdır. Arılıklar arasındaki mesafe doğal florada 1 km'den, narenciye, ayçiçeği, pamuk ve çam gibi yoğun nektar veya salgının olduğu yerlerde ise 500 metreden az olmamalıdır. Arılıklar arası mesafenin hesaplanmasında bölgedeki ballı bitkilerin yoğunluğu, nektar veya salgı üretme kapasiteleri ve arılıkların kovan sayıları dikkate alınmalıdır. Aksi halde mevcut potansiyel, koloni sayısının azlığı nedeniyle ya yeterince ya da koloni sayısının fazlalığı nedeniyle ekonomik olarak değerlendirilemez.

Gezginci arıcılığın temel unsuru olan arı nakillerinde; yükleme, nakil ve indirme işlemleri sırasında kovanlar sarsılmamalıdır. Kovanlar tam dolu olarak taşınmamalı, yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Nakiller gece yapılmalı, çok uzun yollarda, arılar ara konaklama yerinde gündüz açılarak dinlendirilmelidir.

Zirai Mücadele İlaçları ve Arıcılık Arıcılık

Hızla artmakta olan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması temel bir hedef olarak ortaya çıkmaktadır. Bitkisel üretimin artırılmasında pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklerin tam anlamıyla verime yansıması ancak tarımı yapılan bitkilerin hastalık ve zararlılarına karşı etkili bir mücadele ile mümkündür. Kültür bitkilerinde zarar veren çeşitli hastalıklara, böcek ve yabancı otlara karşı zirai mücadele yapılmakta ve genellikle kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır. Bu kimyasal ilaçlar hem bal üreten, hem de bitkilerin tozlaşmasında hayati öneme sahip olan bal arılarına zarar vermekte, onların ölümlerine neden olmaktadır.

Tarımda kullanılan ilaçların bal arılarına olan zararlı etkileri; kullanılan ilacın cinsi, uygulama yeri ve zamanı, uygulanan dozu, etki süresi, ilaçlama yöntemi, ilaçlama günlerindeki meteorolojik koşullar gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Hatalı ve tekniğine uygun olmadan kullanılan bazı zirai mücadele ilaçlarıyla kirlenen su kaynakları ve polen tozları, çok sayıda ergin arı ve yavru ölümlerine neden olmaktadır. Toz halinde kullanılan zirai ilaçlar, sıvı halde atılan ilaçlara oranla arılar için daha zararlıdır. Çünkü toz halindeki ilaçlar, daha kolay yayılır ve polenle birlikte kovana taşınabilirler.

Arıların İlaç Uygulamalarından Korunması

Arılar, arı ürünlerinin üretimi yanında, bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak meyve ve tohum oluşumuna da yardım ederler. Bu nedenle bal arılarının korunmasında arıcılarla birlikte bitki üreticilerine de görevler düşmektedir. Bu anlamda, arılarla çiçekler arasında milyonlarca yıldan beri var olan karşılıklı yarar ilişkisine dayanan işbirliği, bitki üreticisi ile arıcı arasında da sağlanmalıdır. Arıların ilaç uygulamalarının zararlı etkilerinden korunmasında arıcı, bitki üreticisi ve Devlet tarafından alınabilecek bazı önlemler aşağıda sıralanmıştır.

16 Temmuz 2009 Perşembe

YALÇIN ARICILIK İŞLETMELERİ

YALÇIN ARICILIK BAL TİCARET 2009 YILI BAL MEVSİMİNDE TÜM ARICILARIMIZA BOL BEREKETLİ ÜRÜNLER DİLER.
YALÇIN ARICILIK BAL TİCARETİ

YALÇIN ARICILIK SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ

YALÇIN ARICILIK BAL TİCARETİ

sevgili arıcı dostlarım altta görülen bal üretim ruhsatıdır. görünen de arıcılık kursu bitirme belgemizdir.>
burdaki belgede işletme tescil belgesidir.>


şu manzara ne güzel yarab ayçiçek tarlasından bir görünüm.>
çanakkale arı yetiştiricileri birliği üyelik belgemiz.işletmemiz birlik üyesidir.aynı zamanda biga arıcılar derneği üyesidir.ahmet yalçın da dernek başkanıdır.

sevgili arıcı dostları 2010 yılının bol bereketli geçmesi dileğiyle saygılar sevgiler sunarım.AHMET YALÇIN,